Victor Jensen: Snart drar rättegången igång, närmare bestämt klockan 9:15. Det är första dagen av åtta dagar, om tidsplanen håller. I dag kommer åklagaren att ha sin sakframställan. Det är jag och Tobias Edlund som kommer direktrapportera från rättegången. Du får gärna ställa frågor till oss.

09:04, 9 January 2014

Victor Jensen: Pratade alldeles nyss med den misstänkte ex-sambons försvarsadvokat Michael Hansson. Han menar att det inte har kommit fram någon ny bevisning när det gäller skuldfrågan sedan den förra rättegången i Hovrätten. Mannen nekar till brott.

09:06, 9 January 2014

Tobias Edlund: Nu är vi på plats i rättssalen. I och med att detta fall varit så upmärksammat domineras åhörarbänken av media. Tidningar, TV och självklart radio är på plats.

09:20, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren Utban Svenkvist yrkar på ändring i den tidigare hovrättsdomen. Han vill att Marinas exsambo döms för mord.

09:22, 9 January 2014

Victor Jensen: En av domarna går igenom förutsättningarna inför rättegången. Finns inga bandade förhör, som det finns i vanliga fall i hovrätten. Sammanlagt över 20 vittnesförhör kommer att hållas.

09:23, 9 January 2014

Tobias Edlund: Målsäganden i ärendet, Marinas familj, yrkar på skadestånd bland annat för förlorade arbetsinkomster och sveda och värk.

09:25, 9 January 2014

Victor Jensen: Den misstänkte förnekar brott, säger hans försvarare Michael Hansson.

09:25, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren vill att stängda dörrar ska gälla när man i rätten börjar titta på bilder från obduktionen av Marinas kropp.

09:32, 9 January 2014

Victor Jensen: Diskussion om vad som åklagaren och försvararen vill ska vara sekretess på.

09:34, 9 January 2014

Tobias Edlund: Skärmar rullar ner på salens väggar - nu börjar det som kallas sakframställan. Åklagare Urban Svenkvist börjar med att ge en bakgrund och visar upp det han kallar intressanta platser på en karta.

09:39, 9 January 2014

Tobias Edlund: På kartan är flera punkter utmärkta. Bland annat huset där Marina och exsambon bodde, den pendelparkering där hennes bil hittades och platsen mitt ute i skogen där kroppen hittades.

09:40, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren beskriver hur Marina och exsambon träffades via internet, och pratar om hur hon beskrivits som person av andra.

09:43, 9 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren går igenom Marinas personliga förhållanden.

09:45, 9 January 2014

Tobias Edlund: Exsambon verkar lugn och koncentrerad, bläddrar i sina papper och gör anteckningar medan åklagaren pratar.

09:46, 9 January 2014

Victor Jensen: Marina hade två bilar och det är i en av dem som exsambon ska ha fört bort Marinas kropp efter att han ska ha dödat henne, säger åklagaren.

09:47, 9 January 2014

Tobias Edlund: Enligt åklagaren gjorde Marina slut med mannen i slutet av 2009, men lät honom bo kvar i huset. Han flyttade då ner i källaren och bodde fortfarande där sommaren 2010 då Marina försvann.

09:50, 9 January 2014

Tobias Edlund: Den 27 juli 2010 var sista gången familjen hade kontakt med Marina.

09:52, 9 January 2014

Tobias Edlund: Den 2 augusti anmälde sedan familjen henne försvunnen.

09:54, 9 January 2014

Victor Jensen: Enligt åklagaren har alltså den misstänkte exsambon mördat Marina genom att med pistol skjuta henne då hon låg i sin säng. Exsambon nekar till brott.

09:56, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren visar upp en tidslinje på skärmarna. Där visas vad Marina och exsambon gjort och vilka de ringt, sms-at och chattat med den 27 juli 2010.

09:57, 9 January 2014

Tobias Edlund: Detta är alltså den sista dagen det är helt klarlagt att hon hade kontakt med någon annan människa.

09:58, 9 January 2014

Victor Jensen: Marina slutade chatta vid 1-tiden på natten, säger åklagaren. Det är sista livstecknet från henne, säger han.

10:00, 9 January 2014

Anders: Varför måste alla förhöras igen?

Victor Jensen: Anledningen är att det handlar om en resning, för alla ljud- och bildfiler förstörs sex veckor efter att en dom har vunnit laga kraft. Hovrättens senaste dom kom den 15 december 2011.

10:04, 9 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren fortsätter att gå igenom vad som har hänt under dagarna efter att Marina försvann. Bland annat vad den misstänkte ska ha gjort.

10:05, 9 January 2014

Tobias Edlund: Samtal och sms från Marinas och exsambons telefoner finns listade på tidslinjen. Det är detaljerat, åklagaren redovisar till exempel vilka mobilmaster som de två telefonerna funnits under.

10:12, 9 January 2014

Victor Jensen: Nu ska åklagaren gå igenom den skriftliga bevisningen mer. Han hittills visat en tidslinje.

10:12, 9 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren beskriver vad som gjorde att polisen inledde sin undersökning. Att Marinas anhöriga var oroliga att hon hade dödats, eftersom hon var försvunnen.

10:14, 9 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren berättar om att huset där Marina bodde ligger avsides och hur det ser ut i närheten. Han visar också ett flygfoto över området och över huset.

10:16, 9 January 2014

Tobias Edlund: I augusti 2010, då Marina var försvunnen, startade polisutredningen. Polisen har i utredningen beskrivit huset detaljerat, men vid den tiden hade man ännu inte hittat den stora blodfläck som fanns i botten av hennes säng.

10:19, 9 January 2014

Tobias Edlund: I huset fanns flera vapen i ett vapenskåp. De ska ha tillhört en tidigare sambo till Marina. Åklagaren tror inte att det var något av de vapnen som användes när hon sköts.

10:21, 9 January 2014

Tobias Edlund: I polisutredningens beskrivning av huset finns inte heller kulhålet i sovrumsväggen med. Det hittades samtidigt som blodfläcken i sängen i januari 2011, fem månader efter att hon försvann.

10:27, 9 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren fortsätter med att visa väldigt många bilder på huset som Marina bodde i. Både bilder utifrån och innifrån.

10:34, 9 January 2014

Victor Jensen: Du som följer direktrapporteringen får gärna ställa frågor om du har det.

10:37, 9 January 2014

Tobias Edlund: Bland alla bilder pekar åklagaren ut några saker som han tänker återkomma till. Bland annat en ramp som leder in i huset och ett glasskåp i vardagsrummet där en gammal pistol som Marina ärvt ska ha förvarats.

10:37, 9 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren visar nu bild på det kulhål som har hittats i Marinas hus. Bilden är från första husrannsakan, men det dröjde ytterligare innan polisen undersökte hålet.

10:41, 9 January 2014

Victor Jensen: Paus i 15 minuter nu.

10:45, 9 January 2014

Tobias Edlund: Nu är vi tillbaka i rättssalen. Inga bilder och uppgifter som åklagaren visat hittills är nya. Allt har varit med i någon av de tidigare målen i tingsrätt och hovrätt.

11:05, 9 January 2014

Tobias Edlund: De nya uppgifter som är anledning till att det hela tas upp i hovrätten igen kommer åklagaren till senare.

11:06, 9 January 2014

Tobias Edlund: Nu beskriver åklagaren hur det gick till när den stor blodfläcken hittades i botten av Marinas säng.

11:08, 9 January 2014

Tobias Edlund: En kamouflagefärgad filt låg hårt spänd över resårbotten, under den fanns en stor blodfläck. Det var frun i det par som flyttat in i Marinas hus som hittade fläcken när hon skulle bädda om sängen ordentligt.

11:13, 9 January 2014

Tobias Edlund: Blodfläcken var 75 x 82 cm stor. Över den låg ett inkontinensskydd, som absorberat en del av blodet.

11:17, 9 January 2014

Tobias Edlund: Många bilder av blodfläcken från olika vinklar nu. Exsambon har slutat anteckna och tittar på alla bilder. Han ser inte allt för berörd ut.

11:19, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagare Urban Svenkvist går över till att visa bilder på kulhålet som till slut hittades i väggen vid sängen.

11:21, 9 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren pratar nu om innehållet i ett så kallat tilläggsprotokoll till förundersökningsprotokollet, handlar om ett SKL-utlåtande. Men rätten hittar inte det bland de stora mängder papper som man har framför sig. Därför lite diskussion om när det gavs in och vart, men efter en stund fortsätter åklagaren att gå igenom dokumentet ändå. Visar ju att det är ordentligt mycket dokument som finns i detta mål.

11:29, 9 January 2014

Anna: Kommer ni liverapportera under alla rättegångsdagar?

Victor Jensen: Vi kommer att liverapportera även imorgon, sedan får vi ser hur det blir.

11:30, 9 January 2014

Tobias Edlund: Enligt SKL såg kulhålet inte ut som sådana brukar, men det kan ha kommit från en kula som rikoschetterat.

11:33, 9 January 2014

Tobias Edlund: SKL står då alltså för Statens Kriminaltekniska Laboratorium.

11:33, 9 January 2014

Tobias Edlund: I kulhålet fanns spår av ben, men det var för lite för att man skulle kunna matcha DNA och se om det var Marinas.

11:37, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren är kvar i dokumenten från SKL:s analyser. DNA-prover gjordes sjlvklart också på blodfläcken. De talar "extremt starkt" för att blodet var Marinas.

11:41, 9 January 2014

Tobias Edlund: Enligt SKL kan kulan inte ha kommit in genom något av sovrummets öppna fönster. Den verkar också ha passerat genom något innan den slog i väggen.

11:42, 9 January 2014

Tobias Edlund: Den kamouflagefärgade filten som låg spänd över sängbotten ska ha lagts dit efter att blodet torkat, enligt kriminalteknikerna.

11:45, 9 January 2014

Alex: När genomfördes den första husrannsakan, när bilden på kulhålet i väggen togs? Kulhålet i sovrumsväggen sägs ju inte ha hittats förrän samtidigt med blodfläcken i sängen i januari 2011. Gjordes ingen husrannsakan förrän då? Det finns ju beskrivningar av huset i polisens utredning med tidigare datum.

Victor Jensen: Första husrannsakan gjorde efter att Marina hade anmälts försvunnen, då togs en bild där kulhålet fanns med. Men polisen gjorde inte bedömningen att det var ett kulhål då. Sedan när blodet hittades i sängen av de som hade flyttat in, gjordes en ny teknisk undersökning och det var då kulhålet "hittades".

11:45, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren vill titta på filmmaterial. Dels en där exsambons vallas runt av polis och dels en av när husets nya boende bäddar sängen med blodet. Exsambons advokat påpekar att det är förhören i filmerna som är intressanta, men åklagare Svenkvist vill visa hela filmerna i rätten.

11:49, 9 January 2014

Anette Nordstedt ( nyfike: Fortsätter den här rapporteringen? låter verkligen märkligt, ? Hur får det gå till? Att missing people hittar kroppen , och att inte sängen undersökts tidigare+första gången jag läser om detta ?

Victor Jensen: Vi fortsätter i alla fall att rapportera under dagen och imorgon, när den misstänkte förhörs. Polisen har fått en del kritik för sin insats i utredningen. Bland annat har Leif GW Persson varit kritisk. Polisen menar att det handlar om mänskliga misstag som gjorde att blodet i sängen missades. Polisen gjorde stora sökinsatser för att hitta hennes kropp, men som du skrev var det Missing people som gjorde fyndet. Det blev lite av genombrott för Missing people när man hittade Marina, menade en av deras företrädare när jag pratade med honom i går.

11:53, 9 January 2014

Tobias Edlund: Kriminalteknikerna från SKL skaffade en likadan bäddmadrass som Marinas för att kunna avgöra hur mycket blod som behövts för att skapa fläcken.

11:54, 9 January 2014

Tobias Edlund: Kriminalteknikerna kom fram till att minst två liter av Marinas blod runnit ut i sängen.

11:57, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren beskriver hur kulan ska ha gått igenom Marina och slagit i väggen till vänster om sängens huvudända.

12:00, 9 January 2014

Victor Jensen: Nu tar rätten en lunchpaus fram till klockan 13:15.

12:01, 9 January 2014

Tobias Edlund: Nu är vi tillbaka efter lunch. Den omtalade filmen, där husets senare inneboende visar hur hon gjorde när hon bäddade sängen och hittade blodet, får enligt rätten visas under sakframställningen. Det vill säga nu.

13:22, 9 January 2014

Tobias Edlund: Paret lyfte först inte upp madrassen, och upptäckte därför inte blodet förrän när de redan använt sängen i två veckor.

13:25, 9 January 2014

Tobias Edlund: Kamouflagefilten, som alltså låg under den översta madrassen, satt hårt och under den hittade kvinnan inkontinensskyddet. Redan då såg hon "konstiga fläckar" runtomkring skyddet.

13:26, 9 January 2014

Tobias Edlund: Hon säger att hon blev chockad, gick ut och var sedan inte mer i rummet förrän polisen kom.

13:28, 9 January 2014

Victor Jensen: Pratade med åklagaren i lunchpausen och han sade att han förväntar sig en fällande dom. Anledningen är att han anser att de samlade bevisen inklusive de nya bevis som kommit fram räcker för en fällande dom och att det viktigast där är att kroppen har hittats. Han håller inte med försvararen Michael Hansson om att inga nya bevis i skuldfrågan har kommit fram sedan förra hovrättsförhandlingen.

13:29, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren fortsätter med att berätta om hur det gick till när organisationen Missing People hittade kroppen i april 2012, nästan två år efter försvinnandet.

13:30, 9 January 2014

Tobias Edlund: Några av organisationens aktiva stod på en vändplan efter att ha sökt av en skogsväg. En av dem såg då något vitt under några granar inne i skogen. Det visade sig vara presenningen som kroppen var inlindad i.

13:33, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren visar bilder på paketet, som det kallas. I det låg Marinas kropp,

13:36, 9 January 2014

Tobias Edlund: Ett motorfordon ska ha använts för att frakta kroppen till skogen. Det går att backa från vändplanen nästan ända fram till den plats där kroppen hittades.

13:40, 9 January 2014

Elisabeth: Är det mycket åhörare på plats?

Victor Jensen: Ja, det är nästan fullsatt i rättssalen. Både media, vanliga åhörare och anhöriga till Marina.

13:40, 9 January 2014

Tobias Edlund: Enligt analysen var skogsvägen, som kallas Sigges väg, antagligen mer igenväxt när kroppen lämnades där. Senare röjdes den.

13:42, 9 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren visar nu bilder på det emballage som Marinas kropp hittades i. Är en stor vit pressening som är ytterst och rep runt den är knuten med flera knutar.

13:47, 9 January 2014

Tobias Edlund: Förutom presenningen låg kroppen invirad två bäddmadrasser, ett täcke och ett lakan.

13:48, 9 January 2014

Tobias Edlund: Bäddmadrassen var av samma märke som den som saknades i Marinas säng.

13:50, 9 January 2014

Sabon: Har åklagaren bara indicier än så länge?

Victor Jensen: Åklagaren håller på att presentera bevisningen nu. I utredningen finns inget mordvapen som kan bindas till misstänkte mannen. Däremot finns det ett vittnesmål som nu har kommit i nytt ljus. Var ett vittne som såg en bil som liknade den Marina Johanssons ägde och i bagaget låg något som vittnet uppfattade som en stor låda täckt av plast vilket väl överensstämmer med utseendet av emballaget med Marina Johanssons kropp, enligt åklagaren. Dessutom såg vittnet en man vid bilen och signalementet stämmer överens med den misstänktes. Vittne ska förhöras under rättegången.Men advokaten å sin sida menar att det inte finns några fler bevis i skuldfrågan nu jämfört med när exsambon friades i hovrätten senast. Mannen nekar till brott och vet inget om Marinas försvinnande, säger försvararen.

13:52, 9 January 2014

Tobias Edlund: Det som just nu är helt klarlagt är att Marina Johansson skjutits i huvudet, att det är hennes blod som hittats i sängen och att kroppen körts ut i skogen.
Det finns dock ingen teknisk bevisning, som DNA eller fingeravtryck, som pekar på att det var just den misstänkta exsambon som utförde dådet. Mordvapnet har alltså heller inte hittats. Det åklagaren måste kunna bevisa är att det är just exsambon som är gärningsmannen.

14:02, 9 January 2014

Karl: Har åklagaren visat bilder på bilen, i så fall, var den ren och tom eller ostädad?

Victor Jensen: Nej, åklagaren har inte visat några bilder på bilen än.

14:07, 9 January 2014

Tobias Edlund: Kriminalteknikerna har undersökt om paketet har varit i Marinas bil genom att titta om fibrer från sätena eller bagagemattan funnits på det rep paketet var invirat i, själva presseningen eler en yxa som hittades i närheten. Resultaten visar varken för eller emot.

14:08, 9 January 2014

Elisabeth: Vet ni om det är några anhöriga till den misstänkte är på plats ?

Victor Jensen: Jag vet inte.

14:09, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren börjar läsa från obduktionsprotokollet. Inga bilder visas än, när de kommer får vi åhörare gå ut och dörrarna stängs.

14:12, 9 January 2014

Tobias Edlund: Domaren avbryter åklagaren för att fråga familjen om de vill gå ut. Alla utom Marinas pappa går.

14:13, 9 January 2014

Tobias Edlund: Obduktionsprotokollet ger, som sådana brukar, en väldigt detaljerad beskrivning av hur kroppen såg ut när den hittades.

14:16, 9 January 2014

Anna: är de som tog över marinas hus där?

Victor Jensen: De kommer att närvara senare och vara vittnen under rättegången.

14:17, 9 January 2014

Tobias Edlund: Det är väldigt mycket text, och domaren ber åklagaren att hoppa till de viktigaste delarna istället för att läsa hela protokollet.

14:20, 9 January 2014

Victor Jensen: Polisen har samlat in två expertutlåtanden som är samstämmiga beträffande att skadorna på Marinas skalle har uppkommit till följd av ett skott mot huvudet. Däremot inte vilken riktning skottet har haft.

14:21, 9 January 2014

Tobias Edlund: Enligt analysen är det en 9 mm-kula som använts.

14:22, 9 January 2014

Victor Jensen: Nu ska bilderna på kroppen visas och därför är det nu stängda dörrar.

14:25, 9 January 2014

Tobias Edlund: Nu är vi åhörare tillbaka i salen igen.

14:54, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren visar nu Marinas kalender på skärmarna. Den 27 juli 2010 står besöket hos föräldrarna inskrivet, det var också då hon sist sågs i livet.

14:58, 9 January 2014

Tobias Edlund: Utdrar ur chattar som andra personer bidragit med visas upp. Så också ett brev som hon skrivit till exsambon.

14:59, 9 January 2014

Tobias Edlund: Ännu ett brev från henne till exsambon läses upp. Båda handlar om att hon vill göra slut.

15:08, 9 January 2014

Anna: verkar de bli fällande dom eller är det för tidigt för att säga?

Victor Jensen: Åklagaren säger att han förväntar sig en fällande dom och försvaret säger att det inte finns några nya bevis sedan mannen friades senast i hovrätten. Så det är ju upp till hovrätten att göra bedömningen om mannen är skyldig eller inte. Man ska ha klart för sig att även om Högsta domstolen beviljade resning så var det med minsta möjliga marginal. Av fem domare ville tre bevilja resning och två inte.

15:08, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren visar en en kartbild över bland annat den pendelparkering där Marinas bil hittades den 5 augusti 2010. Den verkade då inte vara tvättad eller städad nyligen.

15:12, 9 January 2014

Tobias Edlund: Likhunden gjorde inte heller någon markering på bilen.

15:13, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren visar upp kontoutdrag, där pengar tagits ut från Marinas olika bankkort den 28 juli 2010. 5000 kronor i flera omgångar, mer än en gång har fel kod slagits in.

15:15, 9 January 2014

Tobias Edlund: Ett vittne, som för åklagaren är viktigt, säger sig den 28 juli ha sett en bil som han känner igen som Marinas. Ur bilen kliver en man i kalsonger som enligt åklagaren har ett signalement som stämmer överens med exsambon. I bilen säger vittnet att han sett en låda täckt av vit plast, vilket enligt åklagaren stämmer överens med paketet kroppen var inpackad i.

15:36, 9 January 2014

Yvonne: Får försvaret komma till tals eller är denna dag vigd till åklagaren?

Victor Jensen: I dag har försvaret bara sagt att den misstänkte nekar till brott. Det är åklagarens sakframställan som görs idag. Imorgon kommer den misstänkte att förhöras. Sedan får försvaret ställa frågor till alla vittnen också. Men idag är det åklagaren som pratar i princip hela tiden.

15:41, 9 January 2014

Anders: Har vittnesförhören börjat nu? Vilka vittnen hörs?

Victor Jensen: Nej, inga vittnesförhör än så länge. Imorgon är det förhör med anhöriga till Marina och med den misstänkte exsambon. Sedan i nästa vecka inleds vittnesförhören. Det handlar om över 20 stycken, det är både poliser och privatpersoner som har gjort olika iaktagelser som kommer att höras.

15:44, 9 January 2014

Lolo: Hur länge håller dagens förhandlingar på? och när börjar de i morgon? Direktrapporterar ni då med?

Victor Jensen: Det är oklart hur länge förhandlingen håller på i dag, men åklagaren trodde inte att det skulle vara klart innan 17. Sedan beror det på om hovrätten bryter tidigare eller inte. Imorgon börjar det klockan 9:15. Vi direktrapporterar då också.

15:47, 9 January 2014

Tobias Edlund: Precis som några av er läsare sett skriver vi nästan bara om åklagaren Urban Svenkvist. Idag är det i princip bara han som pratar.

15:48, 9 January 2014

Tobias Edlund: Nu har vi kommit in på utdrag till exsambons telefon. Där finns bland annat ett meddelande från Marinas mobil, skickat på morgonen den 29 juli 2010. Vid den tiden menar åklagaren att Marina inte längre levde.

15:52, 9 January 2014

Tobias Edlund: Chattmeddelanden mellan Marina och flera olika personer läses upp i salen. Personerna har själva bidragit med meddelandena till utredningen, och några av dem kommer att vara med som vittnen senare i processen.

16:02, 9 January 2014

Tobias Edlund: Marina har till flera olika personer skrivit att hon haft en dålig dag med sin sambo, och att han ska flytta ut när han hittat en annan bostad.

16:05, 9 January 2014

Tobias Edlund: Åklagaren börjar visa dokument om ett vapen, en 9 mm pistol från Belgien som Marina ska ha ärvt.

16:07, 9 January 2014

Tobias Edlund: Marina och sambon har tidigare tillsammans hämtat pistolen och ett hagelgevär som hennes mormor ägt. Den senare hittades i huset av polisen.

16:11, 9 January 2014

Tobias Edlund: En av de två experter som uttalat sig efter obduktionen menade som sagt att hon sköts med en 9 mm kula.

16:13, 9 January 2014

Tobias Edlund: Nu visas en film av den vallning som gjordes med exsambon senhösten 2010.

16:18, 9 January 2014

Tobias Edlund: Syftet med vallningen var att exsambon skulle visa var i huset hagelgeväret och pistolen förvarades.

16:19, 9 January 2014

Tobias Edlund: När filmen spelades in hade Marinas kropp inte hittats, inte heller blodfläcken i sängen eller kulhålet i väggen. Hon var fortfarande rubricerad som försvunnen, men exsambon var misstänkt för mord.

16:22, 9 January 2014

Tobias Edlund: Exsambon lyfter och visar var under hans säng pistolen och hagelgeväret brukar ligga - geväret i en säck, pistolen i en påse. Han säger att han antar att de fanns där också när Marina försvann.

16:25, 9 January 2014

Tobias Edlund: Tekniska problem drabbar även en hovrätt, Det blir en ofrivillig paus när en av filmerna hänger sig.

16:30, 9 January 2014

Tobias Edlund: Domaren passar på att fråga åklagaren om ett protokoll gällande Marinas bil, som missats tidigare. Vi återgår därför till den medan skärmarna mörknar.

16:33, 9 January 2014

Tobias Edlund: Filmen kommer igång igen. Exsambon visar i den var han och Marina stod när de enligt honom var ute och provsköt niomillimeterspistolen. Det verkar vara mitt ute i skogen, vid en sjö.

16:38, 9 January 2014

Tobias Edlund: I den sista filmen tas vid med till en kyrkogård i Mölndal, där exsambon sagt att han var på kvällen den 28 juli 2010. Där finns hans mormors grav, som han säger att han körde dit för att besöka.

16:47, 9 January 2014

Tobias Edlund: Klockan närmar sig 17 och rätten bryter för idag. Klockan 09.15 imorgon kommer familjens biträde att inleda pratandet - senare under dagen kommer vi också få höra den misstänkte exsambon.
Tack för att ni följt oss idag, häng gärna med imorgon också!

16:52, 9 January 2014