Kristina Linde: Välkommen att ställa din fråga till Ronnebypolitikerna redan nu!

14:39, 3 September 2014

Lotta: Jag undrar vad Ronnebys politiker ska göra åt den ökande brottsligheten i Ronneby,Polisen säger att den har minskat men det är helt fel,våldet ökar för var vecka ,det stjäls kläder i skolor ,jag själv vågar inte gå ut på kvällarna med hunden,känner rädsla vid bankomater ,känner faktiskt mycket stor oro för mina barn och barnbarn som ska växa upp i en stad där brottsligheten håller på att ta överhand.Det går inte en dag i veckan utan att något brott begås och detta ökar hela tiden.Åter igen vad ska ni politiker göra och vad tänker ni själva med alla dessa brott,tyvärr har några av Er själva drabbats av stölder.

19:19, 3 September 2014

Lotta: finns det någon planering för en hundrastplats i Ronneby kommun,som vi hundägare skulle kunna ha våra hundar lösa,våra grannkommuner kan erbjuda hundägare en yta för rastning och lek

19:22, 3 September 2014

Lotta: Tycker ni politiker att det är rimligt att som Ronneby bo ska behöva köra tolv mil för att få ett pass.Först in till Karlskrona för beställning och fotografering sen hem till Ronneby,sen in igen för att hämta passet,det kan väl inte i miljösynpunkt vara en bra lösning,Hoppas att ni politiker kan se till att polisen i Ronneby får utfärda ett pass,Tänk på miljön.

21:23, 3 September 2014

Veronica Andersson: Vad tänker ni göra åt den höga ungdomsarbetslösheten som råder i Ronneby?

07:55, 4 September 2014

Kristina Linde: Tack för intressanta frågor! Jag ställer så många av dem som vi får plats med efter debatten!

09:20, 4 September 2014

Kristina Linde: Nu börjar det närma sig. I den här direktrapporteringen kommer jag inte att skriva ut politikernas namn varje gång de säger något, utan använder partiförkortningen. Alla deltagarna finns i listan här nedanför.

10:25, 4 September 2014

Kristina Linde: Då är debatten igång. Allra först får alla nio politiker presentera sig kort.

10:33, 4 September 2014

Kristina Linde: Först ut att kasta tärningen i Spelet om Ronneby är M. Det blir en fyra. Valfri fråga.

10:38, 4 September 2014

Kristina Linde: M frågar C: Vad vill ni ska hända med maten i kommunen?

10:39, 4 September 2014

Kristina Linde: C svarar: Vi vill ha bra kvalitet genom kravfyllda upphandlingsregler. Vi vill ha bara svenskt kött till skolmat och mat inom vården.

10:39, 4 September 2014

Kristina Linde: M: När ska satsningarna ha genomförts?

10:40, 4 September 2014

Kristina Linde: C: Inom fem år. Då har vi toppmat i hela kommunen.

10:40, 4 September 2014

Kristina Linde: C: Inom fem år. Då har vi toppmat i hela kommunen.

10:40, 4 September 2014

Kristina Linde: C: Inom fem år. Då har vi toppmat i hela kommunen.

10:40, 4 September 2014

Kristina Linde: C: Inom fem år. Då har vi toppmat i hela kommunen.

10:40, 4 September 2014

Kristina Linde: C slår en femma. Frågar S: Ronnebyalliansen har drivit på i många frågor. Vad är alternativet till Ronnebyväljaren?

10:41, 4 September 2014

Kristina Linde: S svarar: Vi går till val själva och kommer samarbeta med det som ger oss majoritet. Enl opinionssiffror blir det inte majoritet för alliansen så egentligen är inte det heller ett alternativ.

10:41, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Men vad vill S?

10:42, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Det står i vårt program. Vi kan tänka oss att samarbeta, men vill inte nämna ett visst parti.

10:42, 4 September 2014

Kristina Linde: Då slår FP - det blir en trea. Frågekort:

10:42, 4 September 2014

Kristina Linde: Ska det finnas fler privata alt inom skola, hemtjänst osv?

10:43, 4 September 2014

Kristina Linde: FP: Ja, vi är för valfrihet.

10:43, 4 September 2014

Kristina Linde: KD: Ja.

10:43, 4 September 2014

Kristina Linde: SD: Ja, i begränsad omfattning.

10:43, 4 September 2014

Kristina Linde: V: Ja, men begränsat vinstintresse.

10:44, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Nej

10:44, 4 September 2014

Kristina Linde: MP: Ja, på riksplan. Lokalt kan vi inte svara.

10:44, 4 September 2014

Kristina Linde: RP: Ja.

10:44, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Ja

10:44, 4 September 2014

Kristina Linde: C: Ja

10:44, 4 September 2014

Kristina Linde: MP får frågan varför de inte kan svara.

10:45, 4 September 2014

Kristina Linde: MP: Vi tycker det är viktigt med valfrihet, men jag är emot privata aktörer om det ger minskad insyn i verksamheterna.

10:45, 4 September 2014

Kristina Linde: KD slår nu en femma - ställ fråga till annat parti.

10:46, 4 September 2014

Kristina Linde: KD frågar S: Varför ville ni inte starta flygteknikerutbildningen?

10:46, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Vi kunde inte visa att det skulle ge jobb. Det ör oärligt att starta när arbetsmarknaden är osäker.

10:47, 4 September 2014

Kristina Linde: SD slår en tvåa - frågekort.

10:48, 4 September 2014

Kristina Linde: Hur ska ni arbeta för att minska ungdomsarbetslösheten i Ronneby?

10:48, 4 September 2014

Kristina Linde: SD: Lärlingsplatser och praktik.

10:48, 4 September 2014

Kristina Linde: V: Satsa på goda utbildningar som matchas med de jobb som finns. Investera i infrastruktur. Begränsa vinstintresset i välfärden. Mer pengar att anställa inom skola och omsorg.

10:49, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Ge fler högsoleplatser, 240 stycken. Anställa fler i barnomsorgen.

10:50, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Ge
fler högsoleplatser, 240 stycken. Anställa fler i barnomsorgen.

10:50, 4 September 2014

Kristina Linde: MP: Jobba för skolan, som kan fungera mycket bättre. Den ska producera anställningsbara ungdomar.

10:51, 4 September 2014

Kristina Linde: MP: En del skolungdomar orkar inte passa tider och stiga upp på morgonen. Se till att coacha dem in på rätt spår.

10:51, 4 September 2014

Kristina Linde: RP: Satsa på näringslivet. Ge företagarna bra förutsättningar genom lokaler och tomter och upphandlingar.

10:52, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt restaurangmoms ska få finnas kvar.

10:52, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Förbättra näringslivsklimatet lokalt, få fler att starta nya företag. Smickra de som redan finns.

10:53, 4 September 2014

Kristina Linde: C: Vi politiker skapar inga jobb. Det gör företagarna. Men vi kan ge dem enkla regelverk och agera smörjmedel. Utbilda folk till det som det finns jobb inom.

10:54, 4 September 2014

Kristina Linde: FP: Vi sviker de unga med misslyckad skola. Se till att skolan ställer krav och ger stöd. Skapa lärlingsanställningar.

10:56, 4 September 2014

Kristina Linde: KD: Unga vill gärna jobba i besöksnäringen, så vi vill utveckla den i Ronneby. Jag vill ha en ny camping som kan ge fler jobb.

10:57, 4 September 2014

Kristina Linde: Då är det dags för V att slå tärningen. Det blir en fyra - ställ fråga till annat parti.

10:57, 4 September 2014

Kristina Linde: V frågar SD: Varför har ni inte tillräckligt med företrädare till era platser?

10:58, 4 September 2014

Kristina Linde: SD svarar: Vi har en person som blev utesluten och en hoppade av. En avled och en flyttade till annan kommun. Det kan inte vi lastas för.

10:59, 4 September 2014

Kristina Linde: V: Hur förklarar ni för väljarna att deras röster nu är världelösa eftersom ni bara har en person till fem platser?

11:03, 4 September 2014

Kristina Linde: SD: Kommunlistan idag innehåller tio namn, så vi är bättre rustade inför detta val. Jag kan inte lova att det inte blir uteslutningar, men vi kommer att lägga vår energi för det bästa för Ronneby.

11:05, 4 September 2014

Kristina Linde: S slår nu en två. Frågekort.

11:05, 4 September 2014

Kristina Linde: Hur vill ni jobba för att skolan i Ronneby ska bli bättre?

11:05, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Ge lärarna mer tid för eleverna och mindre administration. Det ska börja redan på förskolan, med mindre barngrupper.

11:06, 4 September 2014

Kristina Linde: MP: Jobba för att skapa en utbildningstradition i Ronneby. Se över rektorernas och lärarnas kompetens. Kräva att alla som jobbar inom skolan har rätt utbildning.

11:07, 4 September 2014

Kristina Linde: RP: Ge barnen tidig läsförståelse. Mindre grupper och sänk den administrativa bördan.

11:09, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Höja lärarlönerna. Digitalisera läromedel.

11:10, 4 September 2014

Kristina Linde: C: Få fler att nå kunskapsmålen. Tidiga insatser. Bygga trygg miljö i skolorna. Psykosociala miljön är viktig.

11:11, 4 September 2014

Kristina Linde: FP: Slå vakt om tidig utvärdering för att kunna ge stöd till de elever som behöver.

11:12, 4 September 2014

Kristina Linde: KD: Ge lärarna mer tid till elever. Mindre grupper i förskolan. Miljön i klassrummen ska bli bättre.

11:13, 4 September 2014

Kristina Linde: SD: Mindre klasser och fler lärare. Bättre ordning i skolan. Det är för stökigt i dag. Elever måste passa tiden.

11:13, 4 September 2014

Kristina Linde: V: Inga skattepengar somm är avsatta till skola ska gå till privata vinster. I Ronneby måste vi ha en roligare skola, där elevernas lust är i fokus.

11:15, 4 September 2014

Kristina Linde: Då är det MP som slår tärningen. Det blir en etta - politisk groda!

11:15, 4 September 2014

Kristina Linde: MP, Tomas Lundberg: Jag är väldigt tolerant mot mig själv, men en gång agerade jag fel.

11:16, 4 September 2014

Kristina Linde: Det var på den tiden vi var påväg uppåt, något jag inte förstod då. Vi skulle ansträngt oss mer och varit mindre frustrerade.

11:16, 4 September 2014

Kristina Linde: RP slår en femma och frågar S: Ni vill riva upp LOV, lagen om valfrihet, vilket binder er från samarbete. Vilka andra frågor binder?

11:17, 4 September 2014

Lotta: När ska Ronneby kommun sluta anställa outbildade lärare.?

11:17, 4 September 2014

Kristina Linde: S svarar: Lov:en står vi fast vid. Andra frågor som en samarbetspartner måste tycka är viktiga är skola, vård och omsorg, men de är ju väldigt öppna.

11:18, 4 September 2014

Kristina Linde: Första omgången är nu svalutad. Vi släpper in publiken för frågor!

11:19, 4 September 2014

Kristina Linde: Gilbert Nilsson som sitter i publiken undrar hur partierna ska jobba för bättre kommunikationer mellan landsbygd och centrum?

11:20, 4 September 2014

Kristina Linde: FP: Vi har tidigare beslut om att satsa på närtrafiken, men vi måste vara försiktiga med kostnaderna.

11:22, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Vi har yttrat oss till regionen om att vi vill utveckla närtrafiken.

11:22, 4 September 2014

Kristina Linde: M ska slå. Det blir en fyra - sträll en fråga till annat parti.

11:23, 4 September 2014

Kristina Linde: M frågar S: Hur ska man finansiera nya bemanningsregler inom äldreomsorgen som ni vill ha?

11:24, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Det får vi titta på efter valet. Det beror på hur mycket pengar vi får till kommunerna.

11:24, 4 September 2014

Kristina Linde: M: I ert valmanifest finns det ju inga speciella pengar till den här förändringen.
Innebär det skattehöjning?

11:24, 4 September 2014

Kristina Linde: M: I ert valmanifest finns det ju inga speciella pengar till den här förändringen.

11:24, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Lokalt går vi inte till val på en skattehöjning.

11:25, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Lokalt går vi inte till val på en skattehöjning.

11:25, 4 September 2014

Kristina Linde: C slår nu en femma - ställ fråga till annat parti.

11:25, 4 September 2014

Kristina Linde: C slår nu en femma - ställ fråga till annat parti.

11:25, 4 September 2014

Kristina Linde:
C frågar M: Hur ska flyget utvecklas?

11:26, 4 September 2014

Kristina Svensson: Partierna vill minska antalet elever i lågstadieskolorna. Jättebra! Men hur ska det gå till rent praktiskt? De flesta skolorna är ju byggda så att det tex bara finns ett klassrum per årskurs. Ska det byggas fler skolor eller ska skolorna byggas ut? Finansiering?

11:27, 4 September 2014

Kristina Linde: M svarar: Ronneby flygplats är unik. Vi vill koppla ihop tåget och flyget genom att få till ett tågstopp vid flygplatsen. Också en flyglinje ut i Europa.

11:27, 4 September 2014

Kristina Linde: M svarar: Ronneby flygplats är unik. Vi vill koppla ihop tåget och flyget genom att få till ett tågstopp vid flygplatsen. Också en flyglinje ut i Europa.

11:27, 4 September 2014

Kristina Linde: M svarar: Ronneby flygplats är unik. Vi vill koppla ihop tåget och flyget genom att få till ett tågstopp vid flygplatsen. Också en flyglinje ut i Europa.

11:27, 4 September 2014

Kristina Linde: FP slår en trea - frågekort.

11:27, 4 September 2014

Kristina Linde: Borde Ronneby ta emot fler flyktingar?

11:28, 4 September 2014

Kristina Linde: FP: ja, vi ska vara solidariska. Vi ska dela på den bördan.

11:28, 4 September 2014

Kristina Linde: KD: Ja.

11:28, 4 September 2014

Kristina Linde: SD: Nej

11:28, 4 September 2014

Kristina Linde: V och S: Ja

11:28, 4 September 2014

Kristina Linde: MP: Ja

11:28, 4 September 2014

Kristina Linde: RP: ja om statens står för kostanderna

11:28, 4 September 2014

Kristina Linde: M: ja, eftersom staten står för kostnaderna.

11:29, 4 September 2014

Kristina Linde: C: ja.

11:29, 4 September 2014

Kristina Linde: Tack Kristina för din fråga!

11:29, 4 September 2014

Kristina Linde: KD slår en etta och ska bjuda på en politisk groda!

11:32, 4 September 2014

Kristina Linde: Willy Persson, KD: Vid obyggnaden av Vidablick så påtalade jag att det gick dåligt. Men jag drev det inte tillräckligt hårt, vilket hade kunnat spara mycket pengar.

11:32, 4 September 2014

Kristina Linde: SD slår en två - Frågekort.

11:33, 4 September 2014

Kristina Linde: Många av Ronnebyborna tycker inte att ni satsar tillräckligt på näringslivet. Hur ska ni jobba för företagsklimatet?

11:33, 4 September 2014

Funkismamma: Vad tycker ni om att ett barn som har en funktionsnedsättning har rätt till visa hjälpmedel i ett landsting och i ett annat är det tvärnej? Ett sådant exempel är fritidshjälpmedelet Cykel

11:34, 4 September 2014

Kristina Linde: SD: Vi vill erbjuda bra tomtmarker till bra pris så att företag kan etablera sig. Skärgårsatrafik är en satsning vill vi göra.

11:34, 4 September 2014

Kristina Linde: Tack, Funkismamma!

11:34, 4 September 2014

Kristina Linde: V: Erbjuda företag personal med rätt kompetens.

11:35, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Vara lyhörda och veta vad företagen behöver. Vårt industrilokalföretag är viktigt.

11:36, 4 September 2014

Kristina Linde: MP: Företagen behöver snabba beslut. När Intecs lokal blåste sönder och behövde bygga om fick de nej. Istället vill vi att tjänstemännen ska tjäna kommunen.

11:37, 4 September 2014

Kristina Linde: RP: Vi vill starta ett näringslivsbolag och en företagslots.

11:38, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Ge bra service till företagen när de behöver oss. Vi kan bli bättre på det. Det är dock inte enkelt att ge bygglov snabbt och effektivt.

11:39, 4 September 2014

Kristina Linde: C: Bli attraktiva för företag. Marknadsföra våra starka sidor.

11:40, 4 September 2014

Cilla: Hörde från en förälder att det startats en särskild grupp för autism i kallinge skolan. Är alliansen för denna segregering? Dessa barn hade kunnat gå kvar i vanlig klass om rätt resurser getts. Är det inte ronneby kommuns mål att skolan ska vara inkluderande?

11:40, 4 September 2014

Kristina Linde: FP: Ändra på attityden i kommunen. Vara service-minded.

11:40, 4 September 2014

Kristina Linde: Tack för din fråga Cilla. Jag tar med den i mån av tid!

11:41, 4 September 2014

Kristina Linde: KD: Vara mer lyhörda när företagare ger oss förslag och önskemål.

11:41, 4 September 2014

Kristina Linde: V ska slå. Det blir en etta - politisk groda!

11:42, 4 September 2014

Kristina Linde: Erik Ohlson, V: Jag var hård motståndare till en isyta för bandy i Ronneby. Jag tyckte pengarna kunde användas bättre. Men bollklubbens engagemang var sttörre än jag trodde. Med facit i hand ger jag en stor eloge till deras engagemang!

11:43, 4 September 2014

Kristina Linde: S slår nu en femma: ställ fråga till annat parti.

11:43, 4 September 2014

Kristina Linde: S frågar M: Varför släpper ni inte in fler kvinnor i er politik?

11:43, 4 September 2014

Kristina Linde: M: vi har alltid haft svårt att rekrytera kvinnor till M i Ronneby. Det svåra är att nå ut till dem. Jag hoppas mer än alla andra att vi kan lösa problemet.

11:44, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Vad har ni för plan då?

11:44, 4 September 2014

Kristina Linde: MP ska nu slå tärningen. Det blir en trea.

11:44, 4 September 2014

Kristina Linde: Frågekort: Är ni för vinster i välfärden?

11:45, 4 September 2014

Kristina Linde: MP: det beror på vad man menar med vinster..... Jag får säga nej,

11:45, 4 September 2014

Kristina Linde: RP: Ja

11:45, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Ja, men inte för riskkapitalbolag.

11:46, 4 September 2014

Kristina Linde: C och FP: Ja

11:46, 4 September 2014

Ola Pagels Bygd i Samver.: Enligt aktuell statistik bor cirka 60 % av invånarna utanför Ronneby centralort i samhällen och dess omgivningar. För att utnyttja denna tillgång behövs konkreta handlingsplaner för denna del av Ronneby kommun. Är Ni beredda under kommande mandatperiod att tillsammans med invånarna skapa dessa handlingsplaner??

11:46, 4 September 2014

Kristina Linde: KD och SD: Ja

11:46, 4 September 2014

Kristina Linde: V: Nej.

11:46, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Nej

11:47, 4 September 2014

Kristina Linde: RP slår etta och ska bjuda på en politisk groda.

11:47, 4 September 2014

Kristina Linde: Anna Carlbrant, RP: Jag skulle stått fast vid att vi skulle ha fri skolfrukost i skolan.

11:48, 4 September 2014

Kristina Linde: Lyssnarfråga: Varför är det inte mer i liv i Ronneby centrum?

11:49, 4 September 2014

Kristina Linde: FP: Vi ska slåss hårt för ett breddat utbud vid torget.

11:49, 4 September 2014

Kristina Linde: V: Just nu är det full fart runt torget med alla politiker. Men vi vill öppna upp torget och anlägga en lekplats där.

11:50, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Vi måste tiillåta fler uteserveringar och bygga fler lekplatser.

11:50, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Utveckla föreningelivet i centrum.

11:50, 4 September 2014

Kristina Linde: KD: Jobba för utökad torghandel och bygga en scen.

11:51, 4 September 2014

Kristina Linde: RP: Lek och aktivitetsplatser för alla åldrar på torget.

11:51, 4 September 2014

Kristina Linde: Lyssnaren Lotta undrar om det finns planer på en hundrastplats i Ronneby?

11:52, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Om vi får majoritet vill vi jobba för det.

11:52, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Det är ingen stor grej så varför inte?

11:53, 4 September 2014

Kristina Linde: Det har blivit dags för politikerna att avge löften! På max 20 sekunder ska de berätta vad de lovar om de får makten.

11:53, 4 September 2014

Kristina Linde: M: Att införa lagen om valfrihet i hemtjänsten

11:53, 4 September 2014

Kristina Linde: C: Att kommunen ska vara en miljökommun

11:54, 4 September 2014

Kristina Linde: FP:Ett välbesökt servicecenter intill torget.

11:54, 4 September 2014

Kristina Linde: KD: Att bygga ut en camingnäring.

11:54, 4 September 2014

Kristina Linde: SD: Att skapa mindre klasser och ge fler lärare. Minskat trafikkaos i centrum.

11:54, 4 September 2014

Kristina Linde: V: Värna strandskyddet.

11:55, 4 September 2014

Kristina Linde: S: Inte införa Lov och att ge arbetskläder till förskolepersonal.

11:55, 4 September 2014

Kristina Linde: MP: Att jobba som fältpolitiker. Vara ute på plats och prata med folk.

11:55, 4 September 2014

Kristina Linde: RP: Att sätta näringslivet i fokus.

11:55, 4 September 2014

Kristina Linde: Då är spelet om Ronneby slut! tack ni som följt direktrapporteringen. Det fanns inte tid att ställa alla era frågor, men vi fick med ett par i alla fall!

11:57, 4 September 2014