Staffan Mälstam: Birgitta Bjerkén inleder kommunfullmäktige i Gävle med att hälsa alla välkomna. Hon är ordförande i dag i egenskap av ålderspresident - alltså den ledamot som suttit längst i kommunfullmäktige i Gävle, nämligen i 23 år.

11:05, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Nu är det upprop. Kommunfullmäktige i Gävle består av 65 ledamöter av dessa är 44 nya ledamöter.

11:06, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Efter valet fick inget av blocken majoritet och Sverigedemokraterna är vågmästare. De rödgröna partierna S-V-MP har tillsammans 30 mandat, alliansen M-FP-C-KD har tillsammans 27 mandat och SD har 8 mandat.

11:09, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Nu sker val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande i kommunfullmäktige i Gävle för tiden 27.10.2014 - 14.10.2018.

11:10, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Moderaterna föreslår att Patrik Stenvard väljs till ordförande i kommunfullmäktige.

11:11, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Nu står Roger Hedlund (SD) i talarstolen. SD har inget eget förslag till ordförande i kommunfullmäktige.

11:14, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Socialdemokraterna yrkar på att val av ordförande och val av övriga presidiet bordläggs så att man får mer tid på sig att hitta en ordförande.

11:16, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Om val av ordförande sker i dag så föreslår S att Eva Älander, S väljs till ordförande.

11:18, 27 October 2014

Staffan Mälstam: FP, KD och C föreslår att Patrik Stenvard, M väljs till ordförande och stöder därmed Moderaternas förslag.

11:19, 27 October 2014

Staffan Mälstam: MP föreslår att frågan om val av ordförande bordläggs. Så gör även V men om val sker i dag stöder de S förslag om att välja Eva Älander, S till FF-ordförande.

11:23, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Roger Hedlund, SD begär att mötet ajourneras så att SD kan parta ihop sig om de stödjer förslaget från alliansen att valet ska avgöras i dag, och i så, vem SD kommer stödja.

11:24, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Fullmäktige ska nu besluta om val av ordförande och övriga i presidiet sker i dag eller om frågan bordläggs.

11:30, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Nu har fullmäktige beslutat att val av ordförande och övriga presidiet väljs i dag. SD röstar med alliansen om att beslutet ska avgöras i dag.

11:34, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Nu blir det omröstning. Två förslag till val av ordförande finns: Patrik Stenvard, M och Eva Älander, S.

11:34, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Det är sluten omröstning, samtliga ledamöter går nu fram en och en och röstar.

11:37, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Eva Älander, S får 30 röster, Patrik Stenvard, M får
27 röster, 8 röster är blanka. Fullmäktige väljer därmed Eva Älander, S till ordförande för Kommunfullmäktige i Gävle den kommande mandatperioden.

11:58, 27 October 2014

Staffan Mälstam: SD lägger alltså ned sina röster i valet av KF-ordförande men hade med sina röster möjlighet att beslut vem som blev ordförande.

12:00, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Patrik Stenvard, M väljs till vice ordförande i kommunfullmäktige i Gävle. Det fanns inga motförslag.

12:29, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Isabella Bexell, V väljs till andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

12:43, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Isabella Bexell, V och Lena Ödeen, FP fick lika många röster, 28 vardera och Roger Hedlund fick 8 röster. Lotten fick då avgöra.

12:46, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Eva Älander, S tar över som ordförande för mötet och börjar med att ajounera för lunch. Mötet börjar igen kl 13.45.

12:48, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Kommunfullmäktigemötet i Gävle fortsätter under eftermiddagen med bland annat val av valberedning och val av ordförande för valberedning.

14:30, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Ulrika Jidåker, S, Inger Schörling, MP, Marcus Zingmark, V, Måns Montell, M, Kjell Helling, FP, Erik Holmestig, C, Mattias Eriksson, SD blev alla valda till valberedningen och Ulrika Jidåker, S valdes till ordförande.

14:32, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Det blir inga beslut på dagens kommunfullmäktigemöte i Gävle hur kommunalrådsposterna ska fördelas och vilka partier som ska styra Gävle. Det kommer beslutas på senare möten.

14:37, 27 October 2014

Staffan Mälstam: Allianspartierna har bjudit in de rödgröna partierna till fortsatta förhandlingar direkt efter att dagens fullmäktigemöte är avslutat.

14:39, 27 October 2014