PARTIER


BLOCK


BLOCKEN, FÖRÄNDRING 2010-2015


PARTIER, FÖRÄNDRING 2010-2015

*Övr = FI redovisades ihop med övriga fram till och med maj 2014.