Kent Asp - Expressens valbevakning liknar kampanjen 1976 by Medierna